Chào mừng quý vị đến với Physicians Endoscopy Center. Chúng tôi rất vui vì quý vị và bác sĩ của quý vị đã chọn chúng tôi làm nơi chăm sóc cho quý vị. Để bắt đầu thủ tục đánh giá trước khi làm thủ thuật, PEC yêu cầu quý vị điền bản tiểu sử sức khỏe trực tuyến với One Medical Passport.

Quý vị nên điền tiểu sử sức khỏe trên mạng trực tuyến ngay khi thu xếp ngày giờ cho buổi thủ thuật đó. Sau khi quý vị làm xong, Y Tá Đánh Giá Tiền Phẫu của chúng tôi sẽ có thể truy cập thông tin mà quý vị đã nhập vào trên mạng trực tuyến. Thông tin này sẽ giúp y tá sắp xếp và lưu hồ sơ toàn bộ tiểu sử sức khỏe của quý vị để chuẩn bị cho buổi thủ thuật của quý vị.

Vui lòng làm theo các bước sau đây để giúp quý vị sử dụng trang mạng:

  1. Xin viếng: PC Texas
  2. Bấm Pre-Register Online trong ô màu nâu.
  3. Bấm vào đường liên kết One Medical Passport trong đoạn đó.
  4. Đánh dấu ô đó để chấp nhận Các điều khoản sử dụng và bấm Register
  5. Điền các trang đăng ký và tiểu sử sức khỏe; bấm vào Finish để gửi Medical Passport của quý vị cho PEC.

Vui lòng chuẩn bị sẵn các thông tin sau đây trước khi bắt đầu Medical Passport của quý vị:

  • Thông tin về bảo hiểm sức khỏe của quý vị.
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của các bác sĩ của quý vị.
  • Danh sách tất cả các loại thuốc mà quý vị đang dùng, liều lượng và mức độ thường xuyên dùng.
  • Danh sách các cuộc giải phẫu mà quý vị đã từng có và ngày tháng ước chừng.

Nếu quý vị không thể điền tiểu sử sức khỏe của quý vị trên mạng trực tuyến, vui lòng gọi Y Tá Đánh Giá Tiền Phẫu từ 8 giờ sáng tới 4 giờ 30 chiều tại 713-587-0909 X 108 càng sớm càng tốt để điền tiểu sử sức khỏe của quý vị. Nếu không gặp chúng tôi khi quý vị gọi tới, vui lòng để lại tin nhắn và chờ khoảng 48-72 giờ để chúng tôi gọi lại. Quý vị vẫn sẽ cần phải chuẩn bị sẵn thông tin ở trên khi gọi tới. Vui lòng dành 20-30 phút cho cuộc gọi này. Xin cám ơn quý vị.